Opět se připojujeme ke Dni válečných veteránů / Aktuality

Post Bellum pořádá už počtvrté veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů. Tento svátek se slaví 11. 11. po celém světě, především v anglosaských zemích. Každý, kdo si během sbírkových dní od 1. do 11. listopadu 2018 pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího máku, přispěje do sbírky. Díky získaným financím vzniknou pro archiv Paměť národa (www.pametnaroda.cz) další záznamy vzpomínek válečných veteránů a lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné Československo.
 

Kasičku společně se symboly vlčího máku najdete na baru kavárny Moving Café (otevřeno každý všední den od 10 hodin a dále dle programu Moving Station).

 

Pro Paměť národa vyprávělo už více než 800 válečných veteránů. V ČR žije ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války a zhruba 20 000 novodobých válečných veteránů. Díky této sbírce bude možné dokumentovat další vyprávění veteránů, aby se nezapomnělo na jejich statečnost, obětavost a nasazení. 

 

Více informací najdete na webových stránkách 

www.denveteranu.cz / www.postbellum.cz / www.pametnaroda.cz.