tYhle: MEDÚZA (work in progress) - ukázka aktuálně vznikajícího představení fyzického divadla / Aktuality

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 od 18:00 nabízíme jedinečnou příležitost zhlédnout ukázku představení MEDÚZA, které u nás na umělecké rezidenci tvoří skupina tYhle. Představení je téměř hotové. Po přibližně 40 minutové ukázce otevíráme besedu s tvůrci. Diváci se mohou zeptat na proces tvorby, inspirační zdroje a také sdělit svoje dojmy. Umělci tak mohou ještě u představení udělat úpravy na základě zpětné vazby od diváků. Vstupenky za symbolickou cenu budou k dostání na místě. Těšíme se na viděnou!

Vytvořením scénického tvaru plného rozporů vedeme diváka ke sledování představení bez jednoznačně čitelného příběhu. Chceme vytvářet situace, které mohou v abstraktní a umělecké formě zrcadlit situace, které potkáváme v každodenním životě. Boj mezi nadějí a beznadějí. Odevzdání se. Boj o přežití, abychom se někam dostali. Vycházíme z přesvědčení, že život je dar, který je ovšem velmi křehký. Křehkost života je důležitá, protože jen na jejím základě si často uvědomujeme, jak je podstatné být přítomný v daném okamžiku.

 

Prvotní inspirací pro vznik projektu je obraz Vor Medúzy malíře Théodora Géricaulta, znázorňující skutečnou dramatickou situaci ztroskotání lodi Medúza, na které zbylo po katastrofě 15 vyčerpaných a téměř šílených lidí. Obraz v době svého vzniku (1817 – 1818) vyvolal silné emoce zejména díky aktuálnosti tématu (Medúza reálně ztroskotala 2 roky před namalováním obrazu) a věrnosti jeho zpracování.

Stěžejní myšlenkou našeho projektu, která vychází z Géricaultova obrazu jsou v něm obsažené tenké hranice protikladů, se kterými se každodenně setkáváme. Postavy na obraze se pohybují na hranici mezi životem a smrtí. Vor, na kterém plavou je symbolickou hranicí mezi vodou, znázorňující hlubinu, temnotu, nevědomí, strach a naše skryté obavy i stinné stránky našeho vlastního já, na které se bojíme pohlédnout. Obloha rozprostírající se nad hlavami přeživších je nadějí, vizí do budoucna, světlem. Na lodi jsou jak mrtví, tak živí lidé, hledící do dáli. Všechny tyto kontrasty zobrazují křehkost bytí a situací, ve kterých se nacházíme.

 

Režie, scénografie: Marie Gourdain

Dramaturgie: Lukáš Karásek

Light design: Zuzana Režná Konzultant

choreografie: Hana Polanská Turečková

Technologie: Štěpán Hejzlar

a 4 performeři