Art buffé

O projektu

Naším cílem je postupně vybudovat v Plzni aktivní platformu pro současné výtvarné umění se zaměřením na podporu mladých začínajících autorů, čerstvých absolventů škol a výrazných nezávislých tvůrců. Zajímá nás setkávání umělců a veřejnosti, otevřený dialog, komunikační socializační úloha výstavních prostor, výchova a vzdělávání v oblasti současného výtvarného umění, spolupráce mezi uměleckými obory, neziskovými organizacemi a institucemi.

Více...