Dramatické kurzy pro děti a mládež / Kurzy a kroužky

Hra, tvořivost, komunikace
Sebepoznání a sebevyjádření
Umělecký rozvoj a divadelní tvorba

 

Nejmladší (předškolní ; 7-10 let)
Kdy: Středa
začínáme: leden 2019


Prostřední (10-13 let)
Kdy: Pondělí 15.30 – 17.00
Lektorka: Marie Monsportová


Starší (12 – 15 let ; 15 – 20 let)
Kdy: Čtvrtek 15.30 – 17.00, 17.00 – 18.30
Čas kurzu lze upravit dle domluvy s účastníky.
Lektor: Bc. Tomáš Votava

 

Improvizace (dospělí, 15+)
Tým Improstor: Středa 18.00 – 20.00
Lektork: MgA. Josef Jelínek

Všechny kurzy probíhají na Moving Station (Jižní nádraží, Koperníkova 56).  

Cena dramatických kurzů je 1 050 Kč / pololetí, cena Improvizace je 1 500 Kč / pololetí. 
Přihlášky a info: Marie Monsportová, kontakty: 
martina.jelinkova@johancentrum.cz,
+420 775 131 440

Náplň dramatických kurzů

 - Tvořivé hry a cvičení
 - Rozvoj herních a hereckých dovedností
 - Improvizace
 - Přirozený pohyb a hlas
 - Fantazie, kreativita, propojení s dalšími druhy umění
 - Spolupráce a komunikace
 - Divadelní tvorba, cesta k herectví, režii, dramaturgii

Cíle

Rozvíjet osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti dětí:
 - Podporovat vzájemnou komunikaci a kooperaci dětí
 - Učit děti naslouchat a vzájemně si vycházet vstříc
 - Konstruktivně říci svůj názor a zároveň respektovat názory a potřeby druhého.

Rozvíjet schopnosti a dovednosti v rovině estetické:
 - Podporovat přirozenou fantazii a tvořivost dětí
 - Podporovat vztah dětí vztah ke krásnu, k literatuře, výtvarnému umění, divadlu i tanci
 - Rozvíjet dovednosti potřebné k divadlu (hlas, pohyb, rytmus, představivost, variování)
 - Při společné tvořivé práci děti seznámit se základními principy dalších divadelních    
   disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie.