Dramatické kurzy pro děti a mládež / Kurzy a kroužky

Hra, tvořivost, komunikace
Sebepoznání a sebevyjádření
Umělecký rozvoj a divadelní tvorba

Mini (4 – 7 let)
Kdy: Pondělí 15.30 – 17.00
Lektorka: Bc. Aneta Miklasová

Mladší (7 – 11 let)
Kdy: Středa 15.30 – 17.00
Lektorka: MgA. Martina Jelínková

Starší (12 – 15 let, 15 20 let)
Kdy: Čtvrtek 15.30 17.00, 17.00 18.30 
Č
as kurzu lze upravit dle domluvy s účastníky.
Lektor: Bc. Tomáš Votava

Improvizace (dospělí, 15+)
Začátečníci: Pondělí 19.00 21.00
Tým Improstor: Středa 18.00 20.00
Lektorka: MgA. Martina Jelínková

 

Všechny kurzy probíhají na Moving Station (Jižní nádraží, Koperníkova 56).  

Cena dramatických kurzů je 1 050 Kč / pololetí, cena Improvizace je 1 500 Kč / pololetí. 
Přihlášky a info: martina.jelinkova@johancentrum.cz,
+420 775 131 440

Náplň dramatických kurzů

 - Tvořivé hry a cvičení
 - Rozvoj herních a hereckých dovedností
 - Improvizace
 - Přirozený pohyb a hlas
 - Fantazie, kreativita, propojení s dalšími druhy umění
 - Spolupráce a komunikace
 - Divadelní tvorba, cesta k herectví, režii, dramaturgii

Cíle

Rozvíjet osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti dětí.:
 - Podporovat vzájemnou komunikaci a kooperaci dětí
 - Učit děti naslouchat a vzájemně si vycházet vstříc
 - Konstruktivně říci svůj názor a zároveň respektovat názory a potřeby druhého.

Rozvíjet schopnosti a dovednosti v rovině estetické
 - Podporovat přirozenou fantazii a tvořivost dětí
 - Podporovat vztah dětí vztah ke krásnu, k literatuře, výtvarnému umění, divadlu i tanci
 - Rozvíjet dovednosti potřebné k divadlu (hlas, pohyb, rytmus, představivost, variování)
 - Při společné tvořivé práci děti seznámit se základními principy dalších divadelních    
   disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie.

Vedení kurzu

MgA. Martina Jelínková je lektrorkou kurzu pro mladší děti.
Absolventka Katedry výchovné dramatiky na DAMU a současně koordinátorka Dramacentra a dalších vzdělávacích programů v Johanu. 

Bc. Tomáš Votava je lektorem kurzu pro starší děti a mládež. 
Student pedagogické fakulty a plzeňské konzarvatoře. Absolvent dramatického certifikátu při FPE na ZČU v Plzni. 

Bc. Aneta Miklasová je lektorkou kurzu pro nejmladší děti (Mini). Vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni a nyní se věnuje studiu předškolní pedagogiky. Absolventka dramatického certifikátu při FPE na ZČU v Plzni.