FERDINAND BUČINA - vernisáž výstavy fotografií / Program Art Buffé

Jádro výstavy tvoří cyklus fotografií Vzpomínka na Javorník, který autor připravoval ke knižnímu vydání. Moravské Horňácko bylo pro Bučinu za doby protektorátu oázou jiného časoprostoru.

Archiv pražského fotografa a kameramana Ferdinanda Bučiny (1909–1994) představuje výjimečně zajímavý příspěvek k politice a dějinám zobrazování, k etnografii i k našemu dnešnímu vztahu k přírodě a k práci. Autor se ve své filmařské a fotografické kariéře věnoval nejčastěji přírodě a malým nebo velkým lidským komunitám.