Fotografie jako relikvie? přednáší Michaela Fišerová / Program Art Buffé

Přednáší PhDr. Michaela Fišerová Ph.D.
Přednáškový cyklus: Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti.

Přednáška uvádí do aktuálně probíhající filosofické diskuse o specifické povaze fotografického média, o jeho schopnosti vyvolávat dojem relikvie, věrohodného ostatku minulosti. Fotografie – světelný otisk, vizuální „punkce" ze stavu světa v momentu snímání – v tomto smyslu zůstává nevyhnutelně spjata s otázkou důvěřivosti pohledu diváků a jejich přesvědčení o skutečné existenci toho, co nám ukazuje. Cílem přednášky je prozkoumat problematický vztah fotografického obrazu a politické moci, schopné strategicky využívat a zneužívat naše diskursivní očekávání od fotografie jako od obrazu schopného dokazovat skutečnost minulých událostí a ukazovat nám pravý vzhled toho, co zde již není.