Inscenace krásy a spásy / Program Art Buffé

Jak měla středověká díla působit na své současníky? Co tehdy diváci mohli od setkání s obrazy a sochami očekávat? Jakou roli hrála výtvarná díla v dobových festivitách i v každodenním životě? Jan Dienstbier se v další přednášce z cyklu Umění dívat se/vizuální kultura soudobé společnosti zaměří na způsoby, jakým se středověké umění dostávalo ke svým divákům.

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, PhD. vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a historii na FF UK. Je doktorandem na Ústavu dějin umění FF UK. Zabývá se zejména středověkou malbou a jejími souvislostmi s tehdejší lidovou i dvorskou kulturou. Tématem jeho dizertační práce je vztah nástěnné malby a dvora Václava IV.

Přednášku realizuje centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií.