Má dětinská společnost dětinské umění? / Program Art Buffé

Již od 19. století nám zkoumání vztahu umění a společnosti nabízí východisko ke dvojím sociologickým úvahám. Zaprvé k přemýšlení o tom, jak se do umění promítají vlastosti společnosti v níž vzniká, za druhé co nám o této společnosti může umění říci - ať už je v ní uznáváno a obdivováno, nebo zavrhováno. Dnešní společnost bývá charakterizována hlubokou ambivalencí, pluralitou a relativizací hodnot, ale také například hravostí, až dětinskostí. Musí mít také takové umění? A musí být společnost, v níž vzniká nesrozumitelné umění, nutně nesrozumitelná?

Přednáší Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. vystudoval sociologii na FSV UK a na FF UK, působí na FSV UK a v kabinetě historie a teorie sociologie, zabývá se především sociologií umění a dějinami sociologie, je autorem knihy o vysokém umění a nízkém umění Nikdo se neodváží říci, že je to nudné.