Mystifikace a estetika / Program Art Buffé

Cílem přednášky bude exponovat tyto otázky: jaké jsou rozdíly mezi mystifikací, lží a fikcí? Do jaké míry a zda vůbec lze mystifikaci chápat jako umění? Jakou roli při zkušenosti mystifikace hraje komika? Nezbytnou výkladovou pomůckou budou příklady mystifikací, jako je Wellesova "Válka světů", Kaufmanovy skeče, film Český sen. Přednášejícím je Mgr. Felix Borecký (1981), který vystudoval filosofii a estetiku na FF UK. Nyní je doktorandem na katedře estetiky FF UK, kde píše disertační práci na estetiku Mikela Dufrenna. Externě přednáší estetiku a hermeneutiku na FHS UK v Praze.