Ne/komunikace a umělecké dílo / Program Art Buffé

Přednáší: Mgr. Tereza Slukvá (FHS UK v Praze)
Přednáškový cyklus umění dívat se

Mnohokrát již bylo řečeno, že v současnosti jsme takřka denodenně konfrontováni s různými druhy umělecké produkce. Pokud se zrovna přímo, alespoň o nich čteme, nebo poslouvháme, jak o nich mluví jiní. Je ale možné redukovat dílo na popis a sdílet skrze slova? Nakolik je takové počínání vůbec vhodné? Přednáška si kalde za cíl představit vztah umění a komunikace skrze problematické aspekty avantgardy zasílenými konceprualizací vizuálního umění.