Režimy viditelnosti a vypověditelnosti / Program Art Buffé

Přednáška se věnuje otázkám strukturace obsahů učiva ve vybraných galerijních a muzejních programech vzdělávání a modalitám percepce výtvarného umění u dětí a mládeže. Kriticky nahlíží úlohu dispozitivů percepce kulturních artefaktů a povahu diskursů, produkovaných kulturními a vzdělávacími institucemi v kontextu transmise kultury.
Přednáší Marie Fulková (Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze).