"Smrt filmu" a zrození nového diváka? / Program Art Buffé

PhDr. Petry Hanákové, Ph.D., která působí na Katedře filmových studí Filosofické fakulty UK v Praze, v rámci přednáškového cyklu Umění dívat se ... představí film v kontextu nových médií a situaci současného diváka. Dějiny filmu nabírají podobu životního cyklu – začínají „nevyhnutelným" zrozením v živné půdě starších mediálních forem,sílí až k postupné kulminaci vlastní slávy a ustanovení klasického tvaru, aby posléze nastal potupný, nezvratný úpadek a zánik. Mnozí tvůrci o době nástupu nových médií, digitalizace a odtělesněného obrazu mluví jako o období „po smrti filmu", ve kterém je třeba nově prozkoumat a přehodnotit základní okolnosti jak samotného přežívání „filmu po filmu", tak i nutně transformovaného diváckého zážitku. Podle některých jsme vstoupili do „temného období" mediální smrti a následného truchlení uprostřed novomediálního chaosu, podle jiných nás daná situace naopak uvádído osvobozující doby okouzleníinteraktivními a demokratizačnímiaudiovizuálními formami. Co ovšem toto období mediální změny znamená pro diváka? Jakse vpisuje do nového, v mnohém komplikovanějšího vztahu k obrazu/ textu? A v jakém smyslu může smrt filmu skutečně znamenat zrození nového diváka?