Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě visegrad karma / Program Art Buffé

Visegrad Karma / znamení změny. Tvůrčí dílna pro školy k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Chcete se dozvědět více o plakátové tvorbě?
Chcete zkusit vytvořit zajímavý plakát se silnou myšlenkou?
Chcete vrátit plakáty do ulic města?
Zúčastněte se tvůrčí dílny k mezinárodní výstavě politického plakátu.

Anotace dílny:
Plakát byl v obdobích výrazných změn předním prostředkem komunikace. Plakáty se kreslily, tiskly a vylepovaly, a ať je úřady odstraňovaly, jak chtěly, objevovaly se znovu a znovu. Formulovaly to, co všichni cítili, ale co málokdo dokázal nebo si troufl vyslovit. Nejenže uvedly do pohybu myšlenky, ale podněcovaly k činům.
K této historické roli je plakát předurčen svým univerzálním obrazovým jazykem, který je většinou spojením jednoho vhodně zvoleného symbolu a jednoho krátkého hesla nebo myšlenky. Speciální jazyk obrazů, typický pro plakáty, je věčný a proto funkční i dnes. Umělci jsou i dnes schopni vetknout problémy společnosti do stručných a silných plakátů. Bohužel se jejich díla objevují jen na bienále a výstavách plakátů místo na ulicích. (zdroj Anikó Katona, maďarská historička, z textu k výstavě Visegrad Karma)

Cílem dílny je přimět k zamyšlením nad problémy a výzvami současné společnosti a jednoduchou formou ztvárnit plakát ve formátu A3, který ponese výrazné obsahové sdělení. Plakát bude následně rozmnožen a na společném happeningu vylepen ve veřejném prostoru Fresh Air Gallery.

Lektoři dílny:
MgA. Jan Dienstbier (grafik a designér), Mgr., BcA. Helena D. Šimicová (výtvarná platforma ArtBuffé, Johan o.s.), Mgr. Petra Plucnarová (koordinátorka aktivit Fresh Air Gallery)

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Štěpánová, tel.: 733 698 659