Zprostředkování umění - seminář / Program Art Buffé

Projekt Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzni a plzeňském regionu je nezávislou iniciativou občanského sdružení JOHAN, jednotlivců z Katedry výtvarné kultury ZČU v Plzni, kláštera Plasy a dalšími, kteří se touto tematikou zabývají. Projekt je realizován za podporoy společnosti Plzeň 2015 o.p.s.

Cílem iniciativy je upozornit na velké téma zprostředkování umění v muzeích a galeriích, nabídnout nové pohledy a zprostředkovat setkávání odborníků a pracovníků těchto organizací.

Startovací aktivitou projektu byl pracovní seminář, který se uskutečnil v listopadu 2012 v Galerii města Plzně, jehož cílem bylo umožnit setkání zainteresovaných odborníků z plzeňského regionu, zkušených galerijních pedagogů a animátorů z celé republiky a definování vize a potřeb plzeňských a regionálních institucí v této oblasti. Další seminář se uskuteční v Plasích od 18. do 19. října.

Aktivitou pro rok 2013 – 2014 je již konkrétní pilotní projekt, resp. tvorba animačního programu pro galerii Stretti v klášteře v Plasích, ve spolupráci s pedagogy, pracovníky kláštera a odborníky z oblasti zprostředkování umění.