Dvoudenní workshop storytellingu: Vyprávěj pohádku / Program K3

Pohádka je klenot, pečlivě vyvedený a staletími prověřený šperk mezi příběhy. Je to hluboká studna životních témat každého věku. Je magickým zrcadlem osobních životů i společenství, ve kterém  žijeme. To z ní vyrůstají a denně jsou v našem jednání vidět skutečné  hodnoty, modely vztahů k druhým k sobě i ke světu. Stojí za to o pohádku  pečovat a udržovat její obrazy živé. Ne jen předčítáním autorských textů  jiných, ale hlavně naším živým vyprávěním. To má moc blízkého dorozumívání a moc tvorby společného jazyka. Zkuste to. Jako rodiče, učitelé, divadelníci,  současní nebo budoucí. Lektor: Martin Hak, vypravěč příběhů.

Budeme cvičit dovednosti vypravěčského řemesla (trojí oči, hlas, zvuk, pohyb obrazotvorný, …)
Budeme se užit vidět v příběhu strukturu (stavební kameny, kauzalitu,časovost, …)
Budeme se cvičit v představivosti, obrazotvornosti, fantazii a umění pečlivého průvodce.
Budeme vyprávět v chráněném prostoru „dílny“ a připravíme se k vyprávění„naostro – těm vašim“, dětem nebo dospělým.