OBJEV SVOU VNITŘNÍ HUDBU - zážitkový seminář / Program K3

Celodenní zážitkový seminář (10.00 - 18.00) povede Mgr. Šárka Sýkorová, psycholožka a terapeutka, kterou fascinuje 
lidský hlas jakožto nástroj sebevyjádření a kontaktování se nejen s druhými, ale i se sebou samým.

Přijďte objevit svého vnitřního umělce. I když vám třeba tvrdili, že ve vás 
žádný není. Na tomto workshopu se nebudeme učit zpívat nebo hrát, budeme se 
učit naslouchat tomu, jak nám to zpívá a hraje samo. Dáme prostor naší 
vlastní jedinečné tvořivosti a umožníme jí se projevit ven. Bez posuzování. 
Bez kritiky. V lehkosti, hravosti a zvědavosti na sebe samé. Nic není dobře 
ani špatně. Jsme to my.