Tanečně-terapeutický workshop / Program K3

Zážitkový a seberozvojový workshop, který nabízí propojení psychoterapeutického směru Pesso- Boyden   a tance.  Pesso-Boyden je psychoterapeutický směr, který pracuje s tělovou, emoční i kognitivní složkou osobnosti. Tanec je prostředek komunikace se sebou, s druhými, vnímání citlivosti těla a pohybu. Na workshopu budete mít možnost poznat techniky, cvičení a teorii, která vychází ze dvou přístupů a to Pesso – Boyden a tanečních principů Body Mind Centering. 

Workshop je určen pro ty, kteří:

 - chtějí lépe poznat sebe sama, objevit a rozvinout své možnosti
 - chtějí pracovat na svém rozvoji a chápání světa nejen verbálně
 - se necítí plně propojeni se životech
 - chtějí porozumět vývojovým potřebám
 - jsou zvědaví, mají chuť experimentovat a učit se cestou zážitků a skrze tanec