Alex Vido: CAPUT MORTUUM - komentovaná prohlídka výstavy / Program Moving Station

6. 11. 2019, 20:00
 

Cyklus kreseb a maleb s názvem Caput mortuum je tematicky zaměřen na pomíjivost okamžiku, života a prožitek dané chvíle. Studování síly přítomnosti a její nesmazatelný vliv na minulost a budoucnost. Jeden z možných výkladů spojení Caput Mortuum je bezcenný zbytek. To co z přítomnosti zůstává je jenom neživý, při jakkoliv velké snaze, nedokonalý záznam citů a pocitů, skutečnosti samotné bez naší těkající duše.

...