BÍLOBÍLÝ SVĚT - divadlo pro děti s dílnou / Program Moving Station

25.2.2018, 15:00

Hrátky s básněmi a krátkými prózami Daniela Heviera.
Představením bude provázet malý kluk Adam a jeho každodenní trampoty doma i ve škole.

Hraje Střípek (Šárka Chvalová, František Kaska).

 Po představení se mohou děti a rodiče těšit na loutky a také na dramatiko - výtvarnou dílnu, kde se bude tvořit a hrát si s básničkami a také trochu výtvarně kouzlit.