Bohemia III. / Program Moving Station

6. 12. 2018, 20:00
 

Hudebně taneční představení věnované 70. výročí založení FPE ZČU v Plzni. V představení vystoupí hudební kapela Vesna v doprovodu Unique Quartet a tanečníků taneční skupiny diVize.

 

70. leté výročí Pedagogické fakulty ZČU v Plzni

Fakulta pedagogická vznikla původně jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Její slavnostní otevření se konalo dne 14. listopadu 1948. První rok po otevření fakulta sídlila

v Plzni na Americké třídě. Druhý školní rok už byl však zahájen jinde, ve Veleslavínově ulici,

kde sídlí část fakulty dodnes. Roku 1953 byla provedena školská reforma, došlo k přeměně

Pedagogické fakulty na dvouletou Vyšší pedagogickou školu. V roce 1964 se vládním

nařízením stala z Vyšší pedagogické školy samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se

statutem vysoké školy. Roku 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené

Západočeské univerzity.

Dnešním rokem slaví Pedagogická fakulta v Plzni 70. let. Tímto představením bychom jí

chtěli popřát všechno nejlepší! Spoustu pilných studentů, hrdých absolventů a spokojených

zaměstnanců. 


Projekt Bohemia

Tanečně hudební triptich Bohemia, otevřela jeho první část Bohemia I. Právě ta měla, díky

podpoře Západočeské univerzity v Plzni a záštity Velvyslanectví České republiky v USA

premiéru 14.12.2017, ve Washingtonu D.C. Hlavní město Spojených států amerických nebylo

vybráno náhodou. Symbolika tohoto města je jakýmsi mementem Washingtonské deklarace,

jinak dokumentu psaným T.G.M., díky kterému později došlo k prosazení vzniku

demokratického Československa. Inspirací tomuto představení byl ovšem umělec Gustav

Klimt, o kterém málokdo ví, že byl polovičním čechem.

Druhá část triptichu Bohemia měla premiéru dne 13.5.2018 ve Stavovském divadle v Praze.

Šlo o neoklasickou choreografii, která vznikla díky spolupráci s tanečníky Národního divadla

v Praze Matějem Šustem a Zuzanou Příhodovou, kteří ztvárnili postavu Egona Schieleho.

Tento umělec, který měl rovněž české kořeny, vždy rád pamatoval na Česko, kam unikal z

pro něj “šedivé Vídně”.

Pokračováním je uvedení představení Bohemia III. v Plzni. Premiérou tohoto díla končí

celoroční práce Oldřicha Vojty, ale rovněž i několika nejen českých umělců, kteří na celém

projektu pracovali. Představení má ve svém úplném závěru přinést vhled na nastupující

generaci mladých umělců, kteří tak, jak ve své době Klimt i Schiele, spolu konzultují a

diskutují nad svojí tvorbou a předkládají ji publiku na odiv.


Bc. Oldřich Vojta, DiS.

Absolvent FPE ZČU v Plzni, autor projektu Bohemia, dramaturg představení

Simona Koudelová

Studentka FPE ZČU v Plzni, asistentka dramaturgie a hlavní řešitelka programu GRAS, kterým je toto

představení financováno

Hynek Hradecký

Student FPE ZČU v Plzni, asistent dramaturgie

 
web kapely Vesna
facebook taneční skupiny diVize
Unique Quratet
Tisková zpráva k 70. výročí Pedagogické fakulty ZČU v Plzni