Česko-německá divadelně pedagogická dílna / Program Moving Station

Organizace ČOJČ — komunikační most při budování vztahů mezi Čechy a Němci. Akce není pro veřejnost.