Dramacentrum dokořán/evropský den sousedů / Program Moving Station

Ukázka tvůrčích dílen, improvizační souboj.