Evžen Nový: Zvládání vzteku / Program Moving Station

Sebezkušenostní workshop, který Vás naučí nasměrovat vztek ke svému prospěchu a zvládat krizové situace ve větším klidu.