II. KULTURNÍ FÓRUM 2017 / Program Moving Station

II. Kulturní fórum 2017 v rámci procesu tvorby nového Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2020-2030  

PROGRAM
 

15:00     
Zahájení – úvodní slovo

 

15:10
Průběžné zhodnocení procesu tvorby Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2020–2030

 

15:25
Prezentace návrhu Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2020–2030: Hlavní cíle –  opatření – navrhované aktivity

 

15:55
Prezentace výstupů sociologického šetření mezi studenty ve věku 15-26 let o kulturních potřebách a očekáváních svého zapojení do plzeňského kulturního života v roce 2030

 

16:15
Diskuze

 

16:45
Přestávka – občerstvení

 

17:00
Kulaté stoly na téma:

 

1. stůl    Strategický cíl: Kulturní značka města

2. stůl    Strategický cíl: Občanská společnost

3. stůl    Strategický cíl: Fyzický prostor pro kulturu

4. stůl    Strategický cíl: Stabilní systém správy a podpory kultury

               

17:40     Přestávka – občerstvení

17:55     Prezentace závěrů z jednotlivých pracovních stolů

18:15     Závěrečná diskuze

18:30     Zakončení akce