JAN BURIAN – Island jinak - beseda o tom jak žít a tvořit pod sopkami / Program Moving Station

Beseda s cestovatelem a písničkářem Janem Burianem. Beseda o Islandu, respektive o způsobu života na tomto svérázném ostrově, jak jeho obyvatelé přežili tisíc let nepohody v prostředí nevlídném až hrůzostrašném, jak vytvořili navýsost zajímavou kulturu a společnost, jaký vliv měla příroda na jejich duši, na kulturní tvorbu, jak se stalo, že dali a dávají světu tolik a při tom jich je dnes asi stejně jako obyvatel Ostravy.

"Historie, kultura, způsob života na tomto ostrově jsou stejně tak zajímavé jako tamní výlety za sopkami a ledovci. Island je pro mne neustálým zdrojem poučení a inspirace k myšlení.", komentuje Jan Burian.