Je to ještě divadlo? / Program Moving Station

Diskuse nad prolínáním forem, nad scénickým setkáváním tance, výtvarného umění a divadla, také nad současnou situací umělců působících na hranicích uměleckých druhů, a tvořících mimo „kamenné" instituce. Hostem diskuse bude mimo jiné také herečka a režisérka Sláva Daubnerová, která představí a vystaví režijní knihu z procesu tvorby představení Untitled