JEDEN SVĚT: Díra v hlavě / Program Moving Station

Robert Kirchhoff / Česká republika, Slovensko, Německo, Polsko, Francie, Srbsko, Chorvatsko / 2016 / 90 min.

Vepřín v Letech u Písku by byl ideálním pomníkem kolaborace a lhostejnosti, poznamenává novinář a spisovatel Markus Pape. Osobní zkušenost s lhostejností vůči genocidě Romů má ve filmu natáčeném na Slovensku, v Česku, Polsku, Francii, Německu a Chorvatsku většina postav. 

Mnozí z nich holocaust zažili jako malé děti a jejich zkreslené vzpomínky jim vysloužily nedůvěru či posměch. Pokračování rasismu a anticikanismu ilustruje mimo jiné fakt, jakým způsobem se současné společnosti starají o místa, kde k vyvražďování docházelo. Dokumentární esej ale dává hlavně prostor přeživším, kteří se s diváky dělí o svá nesmazatelná traumata, o své „díry v hlavě“.