JEDEN SVĚT: Mečiar / Program Moving Station

23. 3. 2018, 17:30

Mečiar

Tereza Nvotová / ČR, Slovensko / 87 min.

Film s audiokomentářem pro nevidomé (sluchátka)

English friendly / english text below***

Vstupenky ZDE

 

Dokumentaristka Tereza Nvotová vypráví příběh své vlastní země, který se může odehrát kdykoliv a kdekoliv. Stačí k tomu jeden člověk a bezhlavá víra národa, že díky jemu jedinému bude líp.

Vliv premiéra Vladimíra Mečiara na Slovensko 90. let byl devastující. Zatímco Češi po rozdělení federace kráčeli vstříc Evropě, Slováci se pod vedením autoritářského populisty propadali dál a dál na východ. Masivní korupce v průběhu privatizace, mafiánské praktiky prorůstající do politiky, vraždy s razítkem tajné služby. Snímek je koláží tehdejších událostí, které se proplétají s osudem autorčiny rodiny, a unikátním rozhovorem se samotným Mečiarem v době přípravy filmu. Všechno dohromady zapadá a vytváří mrazivé memento, jak snadno lze sejít z cesty demokracie.

***

Documentary film maker Tereza Novtová tells the story of her own country, a story which can take place anytime, anywhere. All that's needed is one man and the credulous faith that he alone can make things better.

The impact of Prime Minister Vladimír Mečiar on Slovakia in the 1990s was devastating. While the Czechs, after the country's split, aligned themselves with Europe, the Slovaks, under the leadership of the authoritarian populist, looked further and further east. The result was massive corruption during the privatisation era, mafia-like practices penetrating into politics and murder with the stamp of the secret service. The film is a collage of the events of the time, which intertwine with the story of the film maker's family, and a unique conversation with Mečiař himself. It all fits together to create a chilling reminder of how easy it is to stray from the path of democracy.