JESSICA LITWAK - beseda na téma migrace / Program Moving Station

Pracovní setkání s Jessicou Litwak na téma migrace. Podněty z diskuse se stanou součástí představení 27.2.
STRACH A LÁSKA / KAŽDÉ DUŠI PATŘÍ DOMOV
Otevřeno široké veřejnosti. Diskuse proběhne v anglickém jazyce, překlad do Češtiny zajištěn.