Kde domov můj, vnímej domov všemi smysly / Program Moving Station

Domov není pouze prostorově lokalizovaným bodem na mapě. Jedná se o mnohem specifičtější oblast, která mimo jiné vyjadřuje organizační princip - hranice mezi vlastním a cizím. Naším záměrem je zviditelnit, že pojetí domova zakoušené smysly získává různé dimenze. Diskuse bude rozdělena do čtyř tematických sekcí: (1) Asociace „Co je doma?"; (2) Nevidět, neslyšet, necítit domov; (3) Domov v pojetí cizinců žijících v Plzni, (4) Náš versus cizí: prezentace výsledků obsahové analýzy prezidentské kampaně. V rámci každé sekce vystoupí hosté.