Kooperace, ne konkurence / Program Moving Station

Otevřené pracovní setkání zástupců netradičních produkčních a rezidenčních prostor provozovaných nezávislými neziskovými organizacemi z různých koutů ČR, moderovaná debata na téma „Možnosti meziregionální spolupráce na poli současného umění". Součástí setkání bude i prezentace jednotlivých prostor a burza společných projektů.

Rádi bychom společně s Vámi projednali možnosti spolupráce, propojení a výměny programů našich center. Chceme společně také uvažovat o nových námětech i případné společné přípravě nových kooperativních projektů. Důležitým tématem by také podle nás mohlo být sdílení zkušeností a postupů se změnami, jež nás čekají s novým Občanským zákoníkem. V neposlední řadě bychom Vás rádi informovali a nabídli vám spolupráci na přípravě výročního setkání evropské asociace Trans Europe Halles, jež se uskuteční na podzim příštího roku.