Kulturnomádi / Program Moving Station

Co se skrývá pod pojmem "Kulturnomád"? Máš rád film, divadlo, psaní nebo mluvené slovo či umění? A máš chuť se setkat s mladými česko-německo-bělorusko-polskými studenty? Filmový workshop přestaví krátký film, bude prezentována rozhlasová hra, stejně jako divadelním workshopem divadelní hra; budou k slyšení texty z dílny tvůrčího psaní, taktéž jako bude k vidění výsledky uměleckého workshopu.

Kulturnomádi jsou stipendisté programu GFPS, kteří právě strávili semestr v zahraničí. Ti se spolu s dalšími zajímavými účastníky sešli v Brodě nad Tichou, aby v rámci filmového, divadelního a dalších uměleckých workshopů kreativně zpracovali zážitky ze svých zahraničních pobytů. Výsledky těchto workshopů se veřejnosti představí 6. července večer v centru Moving Station na Jižáku. Po společné cestě skrze pět kulturních sfér budenásledovat pohoštění a večer plný hudby s DJem Markem Rebrošem.