LAUREÁTSKÉ VEČERY - to nejlepší z jarních divadelních přehlídek / Program Moving Station

22. a 23. 5. 2019

Inspirace z postupových přehlídek amatérského divadla – na národní festivaly postoupivší inscenace a přednesy

Probíhá jako součást Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby


Čtvrtek 23. 5. 2019

17:00
Mrož v krabici: DU VERSTEHST MICH, NICHT WAHR?
Postup na národní přehlídku Mladá scéna a Šrámkův Písek
Velký sál, vstupné 50,- Kč

18:00
Sólové umělecké přednesy
Vojtěch Moulis - Allen Ginsberg: Kvílení
Jonáš Špaček - Pavel Novotný: Trhlina

Postup na národní přehlídku Wolkrův Prostějov

TŘAV!
Doprovodný program - studenti Ateliéru dramatické výchovy FPE ZČU přednášejí v inscenované koláži texty K. Škrabala, T. Přidala, vlastní i na internetu nalezené.

Vstupní nádražní hala

 

Inspirace z letošní série krajských postupových Přehlídek amatérské divadelní tvorby, které v jarních měsících pravidelně pořádá centrum Johan v pěti dramatických oborech: divadlo poezie, studentské a experimentální divadlo, loutkové divadlo, dětské divadlo a umělecký přednes jednotlivců.