Na pomezí: Neznámé příběhy z Fukušimy (r.: Toko Shiiki, USA, Japonsko, 2014, 90 min.) / Program Moving Station

V dokumentu se setkáme s příběhy několika obyvatel z Fukušimy, kteří hledají novou životní cestu po překonání tragických událostí spjatých s jadernou katastrofou v roce 2011. Režisérka filmu cestovala z USA do Fukušimy, aby si vyslechla skutečné příběhy místních obyvatel, které nebyly uveřejněné v médiích.