OBJEV SVOU VNITŘNÍ HUDBU - zážitkový seminář / Program Moving Station

Povede Mgr. Šárka Sýkorová, psycholožka a terapeutka, kterou fascinuje 
lidský hlas jakožto nástroj sebevyjádření a kontaktování se nejen s druhými,
ale i se sebou samým.

Přijďte objevit svého vnitřního umělce. I když vám třeba tvrdili, že ve vás 
žádný není. Na tomto workshopu se nebudeme učit zpívat nebo hrát, budeme se 
učit naslouchat tomu, jak nám to zpívá a hraje samo. Dáme prostor naší 
vlastní jedinečné tvořivosti a umožníme jí se projevit ven. Bez posuzování. 
Bez kritiky. V lehkosti, hravosti a zvědavosti na sebe samé. Nic není dobře 
ani špatně. Jsme to my. Náš vlastní rytmus a melodie, náš vlastní hlas.