Ozvěny EKOFILMu - slavnostní zahájení, projekce, improshow / Program Moving Station

Toxické příběhy

(r.: Denis Champon, Bolívie 2016, animovaný, 9min)

Vítězný film 42. ročníku EKOFILMu v kategorii krátkých filmů.

 

Muž, který zastínil hory

(r.: Ruchi Shrivastava a Sumit Khanna, Indie 2016, 59 min.)

Vítězný film 42. ročníku MFF Ekofilm. Získal hlavní cenu v soutěžní kategorii Enviro a také hlavní Cenu ministerstva životního prostředí.

 

Hostem besedy po projekci bude RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., hydrobiolog Povodí Vltavy, jeho témata jsou sucho a fosfor; sucho a jakost vody; sucho a vodní nádrže.

 

20:50
Improshow

Osvěžení v podobě divadelní improvizace. Vy diváci rozhodnete, o čem se bude hrát. Uvidíme, zda z Vašich témat nevyschne improvizátorům v krknu.

Muž, který zastínil hory

Skutečně málokdy jsou činy člověka natolik významné, že dalece přesahují místo, kde byly vykonány. Jedním z takových lidí je Chandi Prasad Bhatt, který může být právem považován za prvního a pravděpodobně také nejvýznamnějšího novodobého indického ekologa. Bhatt byl jedním z průkopníků hnutí Chipko, jehož členové se na počátku 70. let snažili nenásilnou formou zabránit odlesňování v Garhválském Himálaji. Objímali stromy, aby zabránili jejich kácení. Hnutí Chipko nebylo jen bojem za ochranu lesů a životního prostředí, ale rovněž snahou o ochranu a obnovu životních podmínek. Byl to boj za společenskou důstojnost a politickou emancipaci. Bhatt napomáhá dosáhnout toho, aby se problematika zalesňování a diskuze o přírodních zdrojích stala ústředním bodem národního programu. Náš film se snaží zmapovat život, motivaci a dílo Chandiho Prasada Bhatta – muže, který v tichosti změnil model ekologického aktivismu v Indii a kterého Ramchandra Guha popsal jako jednoho z největších Indů současnosti.