Petra Fornayová a kol.: HRA NA BUDÚCNOSŤ_SUBJECTIVE FUTURE / Program Moving Station

15. 10. 2019, 19:00

Hra na budúcnosť _ Subjective Future_ je fiktívnym dokumentom - generačnou výpoveďou,  vyrovnávaním sa s perspektívou času, subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti etablovaných umelcov z  rôznych umeleckých disciplín, ktorí civilne komentujú svoj možný beh životom. Tanec, divadlo, výtvarné umenie, filmový dokument a hudba sú v predstavení použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. 

Subjektívne obavy a vízie sa stretávajú v jednom priestore s objektívnymi prognózami vývoja nášho sveta, od hrozivých až po menej apokalyptické.  V roku 2060 sa Slovensko bude vyrovnávať s prvou veľkou demografickou krízou - väčšina obyvateľstva bude neproduktívna, v dôchodkovom veku. Bude nám a ostatným na niečo (naše) umenie? Stane sa rovnako s nami „neproduktívnym“ alebo sa zmení na prostriedok presadenia „lepšieho“ sveta?  Dokáže táto naivná idea zvíťaziť nad všadeprítomným neoliberálnym šialenstvom, kde  jediným relevantným diskurzom je diskurz ekonomický?

Zostarneme aj my? Z neochoty žiť naplno, z nedostatku vôle, minú sa nám  nápady - tak to zabalíme? Z pozície budúcnosti pozeráme  na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.  


Trailer: https://vimeo.com/250440446

Koncept a réžia: Petra Fornayová

Tvorba a interpretácia: Petra Fornayová, Adam Hanuljak,  Natália Okolicsányiová, Ján Šimko

Vizuálny koncept, realizácia a supervízia vizuálov: Boris Vitázek

Hudba: Lucia Džubáková - Chuťková

Kostýmy: Iveta Haasová

Dramaturgia: Peter Šulej

Technická réžia a svetelný dizajn: Slavomír Šmálik

Voice-over: Lucia Hurajová

Použité texty: Peter Šulej_Prišli Odišli, Ondrej Štefánik_Som Paula, Jean Améry_O starnutí / Revolta a rezignácia, Alex Williams a Nick Srnicek_ Manifest akceleracionizmu, Paul Verhaeghe_výber z rôznych textov, osobnostné dotazníky MMPI

Produkcia: AST

Premiéra: 17.5.2017, A4 Bratislava

Reprízy: festival Nová dráma 2018 - súťažný program 10 najlepších slovenských inscenácií sezóny, Noc divadiel/Cena Oskara Čepana 2017, Festival Hala Trenčín 2017, A4 Vlna naživo 2017, A4 dramaturgický plán 2018, Praha Studio Alta 2018, festival Kiosk 2018

Vznik predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Medzinárodný Vyšehradský Fond v rámci umeleckej rezidencie VARP v Studiu ALTA Praha. 

Ďakujeme za podporu a pomoc Adriane Bobowskej, Uršule Kovalyk, Divadlu Bez domova, Alene Petrželkovej a Centru sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR v Bratislave. 

Uvedenie predstavenia bolo podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia SR / Presentation of the performance was supported by the Slovak Atrs Council form the public funds.


 

Výber z ohlasov:

Jedno z intelektuálne najvyzretejších predstavení tejto sezóny, pričom nejde o texty, aj keď ich výpočet ráta s menami ako Srnicek, či Verhaeghe, ale hlavne o  dramaturgiu a hru so slovom. Práca s textami, ktoré sú viac menej stále opakované manifesty či postoje, statementy, je akoby textom samotným. Radenie, systém prednesu, ukazovania, sú samostatným zážitkom. festival Kiosk, Žilina, 26.7.2018
 

Riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete vybrala inscenácie, ktoré stojí za to si pozrieť: ... Petru Fornayovú poznáme ako dôležitú súčasť slovenskej nezávislej performatívnej scény a súčasného tanca... vo svojej tvorbe prelína rôzne žánre a postupy. Tak je to aj v prípade jej najnovšieho diela Hra na budúcnosť_Subjective Future. Štyria umelci - dokumentarista, tanečnica, výtvarníčka a divadelník - sa ocitajú vo virtuálnej predstave či pasci vlastnej budúcnosti, s ironickým nadhľadom komentujú svoj osud, pohrávajú sa s prítomnosťou a dvojzmyselnými komentármi nás nabádajú uvažovať, či už nežijeme vlastnú budúcnosť. Inscenácia dokonale technicky zladená s použitím technológie virtuálnej reality posúva túto performanciu k divákovi, ktorý v divadle vysoko hodnotí aj využitie moderných technológií.

Plus 7 dní, 22.02.2018

 

S uspokojením konštatujem, že tam bolo všetko, čo sa pod pojem „nová dráma“ zmestí, vrátane fatálnej bodky. ... Konfrontuje idey a skutočnosť, prináša banálne aj vážne témy, ktoré posúva ďalej, rozširuje a nabaľuje ich, kreuje obraz umelca ako myšlienkový abstrakt aj reálnu osobu. Táto inscenácia obsahuje toľko humoru, hoci cynického, na koľko je divák pripravený.

Dária Fojtíková Fehérová, Monitoring divadiel na Slovensku, 25.7.2018
 

Koexistencia hereckej akcie s videoprojekciou umožňuje zdvojovanie významov, čím sa môže želaná myšlienka zdôrazniť alebo znegovať. Taktiež vďaka prelínaniu akcií získala inscenácia potrebnú dynamiku.

Viktória Oroszová, Vlna 74, 2018

Přílohy