Pěvecké vystoupení vol. 5 - zazpívají absolventi kurzů Mirky Novak / Program Moving Station

22.2.2019, 19:00, malý sál

 

"Mile ráda bych vás pozvala na další vystoupení našich talentovaných zpěváků, kteří pravidelně docházejí na lekce zpěvu do našeho soukromého Vocal Studia, které se v říjnu minulého roku rozšířilo o dvě nové lektorky - Silvu Morasten a Veroniku Pokornou. Setkáme se v kulturních prostorách hemžící se zastávky v Plzni - v Moving Station v přízemí za kavárnou.

Smyslem tohoto vystoupení je získat zkušenosti právě z veřejného vystupování, proto se účastní pouze zpěváci, kteří buďto začínají nebo mají se zpěvem na veřejnosti sporadické zkušenosti.

Večer je otevřen veřejnosti, proto bych vás požádala, zvěte své známé a rodinné příbuzné!

Moc se na vás s celým teamem těšíme,"


Mirka, Silva, Veronika

Pěvecké vystoupení vol. 5