PRACH PRÁZDNA - uvedení nové knihy Iva Hucla s koncertem Vladimíra Václavka / Program Moving Station

V autorském podání zazní též text dramatika René Levínského, který byl napsán pouze pro tuto příležitost.

Učinkují: Vladimír Novotný, Vladimír Václavek, René Levínský, Jaromír Typlt, Ivo Hucl 

Právěvychází nová kniha básníka Iva Hucla Prach prázdna. Knihu s podporou Ministerstva kultury ČR vydala Bezejmenná čajovna jako 4. svazek Bezejmenné edice. Ilustracemi knihu doprovodil František Stekerz Ústavu umění a designu v Plzni a krátkým epilogem profesor Oldřich Král.
Sbírka vychází v redakci literárního historika, kritika a dlouholetého redaktora Odeonu Vladimíra Novotnéhoa v grafickém zpracování Jana Dienstbiera.

V Prachu prázdna rezonují ozvuky japonské a čínské malířsko-literátské tradice;
což jsou témata, s kterými Ivo Hucl často pracuje jako kurátor výstav asijského umění.

Tvoří ji sto osm krátkých lyrických textů; tento počet je inspirován východní duchovní tradicí
a zároveň"dokonalým" počtem veršůbásněHavran A. E. Poea.
Sbírka Prach prázdna je především svědectvím o světěna odvrácené straněnašich očí,
svědectvím o myšlení bez konceptůa strategií, o řeči, 
která nás skrze usebrání obrací do nitra pojmů; 
svědectvím o cestěskrze závoj jazyka zpět k přírodě, k okamžiku, 
ve kterém příroda, umění a život jsou vzájemnězaměnitelné, 
o prosté všednosti, která skrývá nevšední tajemství, 
o nečinnosti jako možnosti uchopení úplnosti světa, 
kde nic nechybí a nic nepřebývá, kde uvidět znamená být. 

Převážná většina textových obrazůtéto knihy byla zachycena v krajiněJižních Brd,
jiné byly zaznamenány na autorových cestách po Japonsku a Srí Lance.

Ivo Hucl (1961) je český básník, kurátor a kulturní aktivista, ale téžzakladatel Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Doma i v zahraničí realizoval řadu výtvarných výstav, festivalůa slavností, 
často s tematikou Dálného východu. Hned za vydání své první knihy Ostrovní básněv roce 2010 obdržel literární Cenu Bohumila Polana. Texty z této knihy se dočkaly několikerého hudebního 
a rozhlasového zpracování, například Rantand Ensemble, DoMa Ensemble nebo DG 307.
V doslovu k druhému vydání Ostrovních básní charakterizuje Vladimír Novotný jeho poezii slovy, “básně, které vždy musí jít za něčím jiným”. Dosud vydal: Hory a srdce (Muzeum Šumavy, 2009) Ostrovní básně(Bezejmenná edice, 2011) Ostrovní básně- rozšířené vydání (Bezejmenná edice, 2013) Sběrný dvůr (Bezejmenná edice, 2014). Prach prázdna je jeho pátou knihou. Ivo Hucl žije a pracuje ve Šťáhlavicích nedaleko Plzně.