PŘEHLÍDKA FILMŮ Z LEDOVCE / Program Moving Station

Veřejné promítání krátkých filmů o sociálních službách Ledovce spojené s poděkováním těm, kteří se na jejich vzniku podíleli. Akce s názvem Přehlídka Filmů z Ledovce - PF - 2017- (Psychická Fzpruha 2017). Vstupné je (dobro)volné. Promítání proběhne v malém sále za kavárnou Moving Café.