Přemnohá dobrodružství jakož i hrdinské skutky rytířů nízkého stolu (Buddeto!) / Program Moving Station

Střípek po střípku jsme skládali dávný a věčný příběh. Pojďte a poslyšte. Soubor Buddeto žije divadlem od roku 2008. Je plný síly, radosti aodhodlání.