Recovery - 1. česká mezinárodní konfrence / Program Moving Station

1. česká mezinárodní konference ( pořádá Ledovec z.s.) Jednodenní konference věnovaná tématu zotavení z duševního onemocnění, kterému se v Evropě věnuje stále větší pozornost. Mezi lektory je Mark Ragins, vedoucí lékař komunitního centra Village  v Los Angeles, Zsolt Bugarszki, prezident CARe Europe a Martin Hollý,  předseda Psychiatrické společnosti ČLK JEP. 

Srdečně jsou zváni jak lidé, kteří mají s duševním onemocněním vlastní  zkušenost, tak jejich blízcí, podporovatelé, poskytovatelé zdravotní  péče i sociálních služeb i zástupci státní správy a samosprávy. Pořádá LEDOVEC z.s.
Více na www.ledovec.cz/recovery.