Setkání asociace nezávislých divadel ČR / Program Moving Station

Jak je to s tou nezávislostí? Veřejné setkání Asociace nezávislých divadel, diskuse o aktuálních otázkách života a tvorby divadel v otevřené společnosti. Výrazné podfinancování, legislativní problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká české nezávislé divadlo. Veřejná diskuse s přizvanými hosty a odborníky je jedním z prostředků, jak se vyjadřovat k aktuálním potřebám nezávislých divadel. Smyslem připravované diskuse je  také prezentovat před veřejností řešená témata, jakými je kvalita kulturní politiky, hledání systémových řešení vícezdrojového financování. Významnou otázkou je i zvýšení transparentnosti  grantových systémů v rámci celé republiky.