SHALL I COMPARE THEE TO A SUMMER´S DAY? / Program Moving Station

Česko-německý taneční večer inspirovaný nesmrtelnými Sonety Williama Shakespeara. Společný projekt tanečních skupin ProART Company (CZ) a Bokomplex (DE)
Choreografie a režie: Martin Dvořák, Henrik Kaalund, Baerbel Stenzenberger
Účinkují: Martin Dvořák, Olaf Reinecke, Lukáš Lepold, Omar Rojas Ruiz

Večer si nedává za úkol odpovědět na otázky našich všedních dnů a životů, ale nabízí možná ve svých 70 minutách jen několik málo okamžiků strávených s geniální poezií nesmrtelného autora, na kterou již v dnešní době zbývá tak málo času.

Vzájemně propojené tři choreografie se zastavují nad aktuálním problémem současné společnosti, která spíše než opěvováním citu k druhému člověku věnuje většinu svého času k opěvování sebe a hodnot vnějších. Tento fakt vede k absenci empatie, vnímání druhého a orientaci na sebe sama. Celý večer vygraduje v humorné nadsázce o (ne)pomíjivosti lidského bytí, jak ji zachytil Shakespeare ve svém Sonetu číslo 18.