skandinávsko-český kolektiv T.I.T.S.: MINE - multižánrové divadlo / Program Moving Station

MINE je čtvrtou audio-vizuální performancí nezávislého skandinávsko-českého kolektivu T.I.T.S.
Jedná se o neobvyklý tvar, který překračuje hranice několika žánrů.
Tato "fyzická opera" zkoumá smysl pro vlastnictví a naši hlubokou zakořeněnou instinktivní touhu vlatsnit a potřebu teritoriálně se vymezovat. Performance je založená na intenzivní součinnosti zvuku, hlasu, pohybu, světelného desigu a kostýmů tak, aby zprostředkovávala osobní zkušenost s naším každodenním "mít či nemít", prosazováním svých nároků n aosobní prostor, tedy na individuálně-intimní území, ale také na věci, nebo dokonce na ostatní lidi. Dost možná kosmos našich malých životů odráží celospolečenské univerzum.

MINE: bohatý zdroj
MINE: něco, co mi patří
MINE: mina, výbušné zařízení
MINE: rýt či hloubit za účelem zisku něčeho vzácného