Slam Poetry International / Program Moving Station

Slam Poetry International je původní plzeňský projekt mezinárodního týdenního sympozia, které se z pohledu literatury, divadla, sociologie, kulturní a sociální antropologie bude věnovat fenoménu slam poetry. Sympozium Slam Poetry International zúročí několikaletou cestu Plzně jako slamového města, ze kterého vzešly klíčové osobnosti české Slam Poetry scény. Sympozium Slam Poetry se snaží propojit českou slamovou scénu se zahraniční. Sympozium bude vedle teoretické diskuse zahrnovat workshopy slamerů na plzeňských středních školách a na Západočeské univerzitě v Plzni. Osou mezinárodní spolupráce bude společná akce českých (plzeňských) slamerů s kolegy z belgického Monsu. Celé sympozium vyvrcholí velkým slam poetry  galavečerem 31.10. 2015 za účasti nejlepších slamerů z Belgie, zemí visegrádské čtyřky, ale také z Francie a USA.