Taneční workshop / Program Moving Station

Zdenka Brungot Svíteková je tanečnicí, performerkou, choreografkou a učitelkou. Vzdělání získala na VŠMU v Bratislavě, CND Paris, DanceWeb Vídeň, SITI Co. v Saratoga Springs a na různých seminářích zaměřených na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické techniky, pohybový výzkum a analýzu pohybu.