tYhle: ZÁPAS S JAZYKEM (BABYLONSKÁ TRILOGIE, DÍL 1.) - ZRUŠENO / Program Moving Station

2. 2. 2021, 19:00, Moving Station
 
"Mluvený jazyk je tělo, je živým stvořením, jehož fyziognomie je dělaná ze slov a jehož orgány a vnitřnosti jsou lingvistické. Prostředí ve kterém žije toto stvoření je místem vysloveného i nevysloveného" John Berger, Confabulations.
 
Zápas s jazykem je snahou nahlédnout na jazyk jako na stvoření, o kterém hovoří kritik John Berger. Stvoření, které žije v každém z nás a uvnitř kterého žijeme všichni. V tomto novém projektu se performer a choreograf Florent Golfier zabývá tématem jednojazyčnosti a vesele zápasí s výslovností, normativním jazykem a potřebou vyjádření.

Zápas s jazykem je prvním dílem většího projektu Florenta Golfiera s názvem Babylonská Trilogie. Jedná se o dlouhodobý výzkum jednojazyčnosti a mnohojazyčnosti, jehož výsledkem budou tři inscenace.

AUTOR, CHOREOGRAFIE, INTERPRETACE: Florent Golfier
CHOREOGRAFICKÁ KONZULTACE: Peter Šavel
SCÉNOGRAFIE: Marie Gourdain
SVĚTELNÝ DESIGN: Zuzana Režná
ZVUKOVÁ DRAMATURGIE: Ian Mikyska
LINGVISTICKÁ KONZULTACE: Prof. Dr. Barbara Mertins
VÝROBA KOSTÝMU: Martina Stieglerová, Magdaléna Vrábová
 
PREMIÉRA: 12. a 13. prosince 2019, Divadlo na cucky, Olomouc
PRAŽSKÁ PREMIÉRA: 8. června 2020, PONEC - divadlo pro tanec, festival TANEC PRAHA
 
V roce 2020 je projekt podpořen Ministerstvem kultury České republiky, městem Brnem a Magistrátem hlavního města Prahy. V roce 2019 byl projekt finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy, Státním fondem kultury České republiky a městem Brnem.
Projekt vzniká v koprodukci s DW7 - Divadlo na cucky v Olomouci, s festivalem TANEC PRAHA a s Schloss Bröllin e.V.
 
Další partneři projektu
Studio ALTA, Kulturní centrum Cooltour v Ostravě, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Zámek Žďár nad Sázavou, Cirqueon, Švestkový Dvůr v Malovicích, «le Dancing » ve Val-de-Reuil (FR), laboratoř psycholingvistiky technické univerzity v Dortmundu (Technische Universität Dortmund), Ministerstvo školství, vědy a kultury Meklenbursko-Přední Pomořanska, kráj Vorpommern-Greifswald a Johan centrum – Moving Station v Plzni.