Učíme se příběhy / Program Moving Station

Přijďte si poslechnout příběhy nové kultury. Diskuse s inspirativními osobnostmi z regionu a promítání dokumentárního filmu "Žít změnu" režiséra Václava Kučery. Tento snímek představí příběhy těch, kteří pochopili, že nemá smysl čekat, že se něco změní. Film o občanské tvořivosti vedle sebe staví představitele „nové kultury" v Česku a ukazuje jejich tvoření přispívající ke kýžené společenské změně.

Hosté:
Miroslava Válová, předsedkyně Pomozme si sami o.s., organizátorka aktivit regionu Konstantinolázeňsko
Petr Oukropec, filmový producent a režisér
Karel Jungvirth, předseda Otisk o.s., které pečuje o poutní místo Bolfánek
Roman Černík, aktivista na poli alternativní pedagogiky a v komunální politice
Jan Brabec, manažer projektu ProRegiony.cz