VIKTORČINA CESTA TAM / Program Moving Station

Beseda s cestovatelkou Viktorií Hlaváčkovou.
Viktorka Hlaváčková se v červnu 2016 zúčastnila help campu v české vesnici Gernik v jižním Rumunsku, a když se nabažila práce na polích, vyrazila odtud na pěší pouť do Istanbulu. Prošla kaňonem řeky Nery, navštívila českou vesnici v Srbsku, nesčetněkrát se koupala v Dunaji, vylezla na nejvyšší vrcholy 

Srbska, Bulharska, Makedonie a Řecka, sólo prostopovala v kruhu kus Balkánu, potkala mnoho báječných lidí, chytila blechy, prochodila sedmero pohoří a viděla čtvero moří, deset nocí usínala v rytmu brokovnic, a nakonec do svého cíle -  Istanbulu - přeci jen došla.